top of page

Get to Know Us!

2020 S2 Club Members

c5dc156a-b4eb-4055-942b-d470d57f626c_edi

President

Kami (Ka Yuet) Lee

dbc2a264-4897-4a30-9395-a97dba2c4847_edi

vice President & tREASURER

Lucy (Tianji) Ren

Corporate Team 

Head of Corporate:

Kyle (Yufan) Wu

Team members:

Calvin Yang,

William Yao, 

Maik Wiedmann

Screen%20Shot%202020-09-01%20at%206.09_e

Marketing & sustainability

Team 

Head of MKT & SUST

Katerina (Yongyin) Liao

Team members:

Diting Wang,

Teresa (Manni) Zhuo,

Evie (Yue) Tan,

Simon (Zeyuan) Wen 

Screen%20Shot%202020-09-01%20at%206.01_e

social Event Team 

Head of Social Event:

Beatrice Basile

Team members:

Thongpanee Thanat,

Jana Dietrich,

Frances (Jiarui) Tang

Screen%20Shot%202020-09-10%20at%2012.31_

alumni Team 

Head of Alumni:

Jing Tao

Team members:

Eva (Yunqi) Zhuang, 

Olivia (Xiaohan) Yang,

Lexi George

Screen%20Shot%202020-09-10%20at%2012.30_
bottom of page